Tel: 013 - 46 38 823 [email protected]

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Kosten van de opleidingen

De kosten voor de betreffende opleiding staan vermeld op het aanmeldingsformulier.

 

Artikel 2: Betalingen

Het inschrijfgeld dient gelijk met de inschrijving voldaan te worden. Indien men niet aan de betalingsverplichtingen voldoet is Pedicure Tilburg Opleidingen genoodzaakt over te gaan tot incasso maatregelen. Het totaal te vorderen bedrag wordt dan verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-cq. Proceskosten, zulks met een minimum van 125,00 euro.

 

Artikel 3 :Annulering

Indien de cursist de opleiding annuleert voor aanvang van de cursus betaalt men 10% van het lesgeld. Inschrijvingskosten worden niet gerestitueerd. Bij annulering tijdens de opleiding vindt er geen teruggave plaats van gemaakte kosten. Men dient zich met aangetekend schrijven te annuleren. Bij te weinig deelnemers van een pedicure-opleiding(minimaal 5) kan het opleidingsinstituut besluiten de opleiding te annuleren. De gemaakte kosten worden dan teruggestort. Twee weken voor aanvang van de cursus wordt besloten of deze door gaat.

 

Artikel 4 : Aansprakelijkheid

Pedicure Tilburg Opleidingen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen van de cursist.

 

Artikel 5 : Klachten

Klachtenprocedure.

Pedicure Tilburg Opleidingen wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.

 

Indien dit niet afdoende zou zijn hebben wij een klachtenregeling.

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen:

 

Mondeling

Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Is uw klacht niet zo eenvoudig dan kunt u het beter op papier zetten.

 

Schriftelijke klacht indienen

Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval bevatten uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen.

Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

 

Wat gebeurt er met uw klacht:

U ontvangt uiterlijk binnen 2 weken een reactie. Ons streven is om de klacht binnen maximaal 4 weken afgehandeld te hebben.

Indien u het oneens bent met de door Pedicure Tilburg Opleidingen aangedragen oplossing en heeft u het gevoel dat u en Pedicure Tilburg Opleidingen het niet eens kunnen worden, dan  wordt uw klacht voorgelegd bij een onafhankelijke derde.

Dit wordt dan overgedragen aan  OJW advocaten te Goirle.

(http://www.ojw-advocaten.nl)

De kosten voor afhandeling  zullen voor 50% door Pedicure Tilburg Opleidingen gedragen worden.

Het oordeel van OJW advocaten is voor beide partijen bindend.

Klachten blijven 3 jaar geregistreerd.

 

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden !

 

Artikel 6

Bij elke aanmelding geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier.

 

Artikel 7:Privacy

Pedicure Tilburg Opleidingen gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de cursisten.
Dit in conform met de privacy wet.

Pin It on Pinterest